TL;DR

หลายๆคน มักโดนถามอยู่บ่อยๆว่า แมวตัวนั้นเป็นพันธุ์อะไร? แมวตัวนี้ใช่เปอร์เซียรึปล่าวนะ? เวลาผ่านไป กลับกลายเป็นว่า ทาสแมวมือใหม่หลายๆคนเข้าใจคำว่า “สายพันธุ์” แบบผิดๆ

หลายๆคน มักโดนถามอยู่บ่อยๆว่า แมวตัวนั้นเป็นพันธุ์อะไร? แมวตัวนี้ใช่เปอร์เซียรึปล่าวนะ? เวลาผ่านไป กลับกลายเป็นว่า ทาสแมวมือใหม่หลายๆคนเข้าใจคำว่า “สายพันธุ์” แบบผิดๆ

ไม่ใช่แมวขนยาวหน้าบี้ทุกตัวจะเป็น Persian ไม่ใช่แมวหูพับทุกตัวจะเป็น Scottish Fold

What is Breeds?

สายพันธุ์แมว คือ ตระกูลของแมวที่ได้รับการลงทะเบียนกับสมาคมแมวเหมียวต่างๆ (Cat registry) เช่น CFA, IPCBA หรือ ที่ประชาสัมพันธ์ในไทยบ่อยๆ อย่าง TICA

องค์กรเหล่านี้ เป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของแมวจากทั่วโลก โดยเฉพาะข้อมูลเชื้อสายวงศ์ตระกูล (Pedigree) แมวตัวนี้เป็นลูกเต้าเหล่าไหน ได้ลักษณะนี้มาจากใคร

แมวทุกตัวในแต่ละสมาคม จะมีการลงทะเบียนและกำหนดสายพันธุ์ โดยกำหนดจากเชื้อสายของพ่อแม่ของตัวนั้นๆ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะต้องมีลักษณะบางอย่างที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น สีขนอันเป็นเอกลักษณ์ของแมว Siamese, นิสัยการชอบเล่นน้ำของ Turkish Van

อย่างไรก็ตาม แต่ละสมาคมมีจำนวนสายพันธุ์แมวที่จดทะเบียนไม่เท่ากัน อย่าง TICA มีถึง 71 สายพันธุ์ แต่ CFA มีเพียง 41 สายพันธุ์ ดังนั้นแมวแต่ละตัว จึงอาจจะเรียกเป็นคนละสายพันธุ์ขึ้นกับสมาคมที่แมวตัวนั้นจดทะเบียน และบางลักษณะอาจจะไม่โดยยอมรับจากบางสมาคม

แต่ละสมาคม จะระบุลักษณะ/ลาย/สีขน/นิสัย ของแมวแต่ละสายพันธุ์ เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างแมวแต่ละตัว

อย่าง TICA ระบุว่า American Curls มีลักษณะได้ทั้งขนสั้น/ยาว ขนมีลายอะไรก็ได้ แต่ต้องมีหูพับขึ้น ตารีรูปวอล์นัท ตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดกลาง และ หัวกลม ซึ่ง American Curls ทุกตัวต้องได้รับลักษณะนี้จากพ่อแม่ ไม่ว่าจะได้รับขนสีอะไรก็ตาม

แต่กลับกัน ถ้าแมวข้างบ้านของใครที่มีลักษณะแบบนี้ ไม่ได้รับประกันว่า มันเป็น American Curls สามารถบอกได้เพียงว่า “likely to be American Curls” เพราะว่า แมวที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบยีนส์ที่ประจวบเหมาะพอดี แต่ไม่ได้สืบสายพันธุ์มาจากต้นกำเนิดของ American Curls

** Keep in mind: แต่ละสมาคมระบุ criteria ของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกัน

How to determine your cat’s breed?

หลายๆคนมักใช้ “if it walks like a duck and talks like a duck, it must be a duck” theory เพื่ออธิบายพันธุ์แมว แต่ความจริงแล้ว มันไม่ควรเป็นแบบนั้น อย่างที่พูดไปแล้วว่า สายพันธุ์กำหนดโดย Pedigree ที่บันทึกไว้โดยสมาคมแมว

อาจจะพูดได้ว่า “แมวพันธุ์แท้” คือ แมวที่มีบรรพบุรุษมาจากพันธุ์เดียวกัน หรือ ต่างพันธุ์แต่ต้องเป็นต่างพันธุ์ที่มีการรับรอง ว่ายอมรับได้ เช่น แมว Purebred Bombay อาจจะมีบรรพบุรุษบางตัวมาจาก Burmese

ดังนั้น แมวทั่วไปตามตลาด, แมวที่ได้จากร้านตัดผม หรือ แมวหลงทางมานอนที่บ้านของคุณ พวกมันทั้งหมด(ไม่มีการลงทะเบียน) เรียกได้ว่า เป็นแมวพันธุ์ทาง ไปโดนปริยาย

ถึงแม้ว่านางแมวตัวนั้นจะมีลักษณะเหมือน Maine Coon หรืออาจจะมีเชื้อสายบางสวนมาจาก Maine Coon แต่ไม่มีเอกสารรับรองอย่างถูกต้อง มันไม่สามารถเป็น Maine Coon ได้อย่างเป็นทางการ แต่อาจจะสามารถเรียกเป็น “Maine Coon mix” แทน

Your Homework

สำหรับการบ้านในวันนี้ กลับไปดูแมวของตัวเอง แล้วตอบ 2 คำถาม

  • Do I have a registry and pedigree for this cat?

แมว, เจ้านายผู้สูงศักดิ์/พ่อแม่ของเจ้าเหมียว มีการจดทะเบียนไว้ที่สมาคมรึปล่าว?

ถ้าใช่ : เปิดเอกสาร แล้วอ่านดังๆว่า แมวของคุณ คือพันธุ์อะไร (เอกสารน่าจะระบุไว้อย่างชัดเจน)

ถ้าไม่ : ยินดีด้วยแมวของคุณเป็น “พันธุ์ผสม” แต่จะผสมอะไรมาก/น้อยแค่ไหน ก็มิอาจทราบได้ พร้อมตอบคำถามข้อถัดไป

  • What breed does he most resemble?

ตามหาสายพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงเจ้าเหมียวของคุณมากที่สุด แล้ว ยกตำแหน่ง …… Mix (เติมชื่อพันธุ์ที่หามาได้ในช่องว่าง) ให้มัน แต่ถ้าไม่มีเวลา คุณสามารถยกตำแหน่ง Mr.Moggie (คุณชายพันธุ์ทาง) ไปพลางๆ

แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คำถามว่า “มันคือพันธุ์อะไร?” คือ “คุณให้อาหารมันรึยัง?” ไปให้อาหารมันซะ ก่อนที่มันจะยึดครองบ้านคุณ และร่วมมือกันแมวข้างๆบ้านเพื่อ ยึดครองโลก