TL;DR

แมวทรงเลี้ยงเพียงตัวเดียวในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

หลายๆคนคงรู้จักคุณทองแดงเป็นอย่างดี ในฐานะของสุนัขทรงเลี้ยงที่แสนฉลาด ถึงขนาดมีหนังสือและหนังเป็นเรื่องราวของตัวเองเลย

แต่นอกจากสุนัขแล้ว อาจมีไม่กี่คนที่รู้ว่า ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยทรงเลี้ยงแมวด้วยเหมือนกัน

ภาพนี้เป็นภาพจากภาพชุด “Roi Du Siam” ถ่ายโดยช่างภาพชื่อ Mr.Dmitri Kessel ซึ่งเป็นช่างภาพจาก LIFE ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้เข้าไปเก็บภาพได้อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 12 ธันวาคม 1949 ซึ่งเป็นครั้งที่ประทับอยู่ที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

จากหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” ทำให้เราทราบว่า แมวทรงเลี้ยงในภาพชื่อว่า “คุณติโต” ทรงเลี้ยงระหว่างประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ คาดว่าน่าจะเป็นแมวพันธุ์วิเชียรมาศ(แต่อาจจะไม่ใช่พันธุ์แท้) ตาสีฟ้า ตัวอ้วนท้วน สมบูรณ์ :3

สังเกตดีๆ จะเป็นคุณติโต อยู่ที่มุมล่างด้านขวา กำลังนอนอย่างสายใจ

คุณติโต เป็นแมวเพศผู้ที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงคู่กับ คุณติต้า เพศเมีย ให้มันได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่ ซึ่งในหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” ยังเล่าอีกว่า คุณติโต “เป็นแมวที่ชอบการท่องเที่ยวชอบหนีเที่ยวไปข้างนอกแล้วเข้าพระตำหนักไม่ได้เป็นประจำ ทั้งยังช่างครวญครางคล้ายจะพูดได้เป็นที่สุด”

โดยชื่อ “ติโต” มาจาก ชื่อแฝงของ ประธานาธิบดีโยซิป โบรช [ Josip Broz ] ของประเทศยูโกสลาเวีย แปลว่า “นั่น-นี่” เพราะลักษณะการชอบสั่งนั่นสั่งนี่เป็นประจำ ซึ่งเขาเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองคนสำคัญคนหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับใจ จนถึงกับมีการแปลหนังสือ “Tito” แล้วพระราชทานให้คนไทยได้อ่านกัน

สุดท้ายนี้ อยากฝากว่า

“… คนเรานั้นจะว่าไป ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย แต่มีการแตกต่างกันหลายประการ ประการที่สำคัญที่สุดก็คือ ความรู้ สัตว์อื่นทั้งหลายที่เกิดมาได้รับการฝึกสอนจากพ่อแม่ ก็เพียงให้รู้ถึงวิธีดำเนินความเป็นอยู่อย่างธรรมดาของสัตว์หรืออาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวนั้น ส่วนคนนั้นนอกจากความรู้ที่ได้รับมาตามธรรมชาติแล้ว ยังมีสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาความรู้สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ มีตำรับตำราเป็นอันมาก ซึ่งได้เขียนไว้ให้คนชั้นหลังได้เรียนรู้ ถึงวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีอันชอบด้วยศีลธรรม ปัญญานี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะต้องนำไปใช้ในทางที่ดีที่ชอบประกอบกับตำรา และขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาลนั้น แต่ถ้านำเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มิชอบ ปราศจากศีลธรรม คนก็จะเลวกว่าสัตว์ … ” -- พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2505

ปล. น่าจะมีความผิดพลาดในการใช้คำราชาศัพย์อยู่มากมาย ขออภัยเป็นอย่างสูง

เพิ่มเติม

พึ่งเจอคลิปคุณติโต แต่เป็นภาษาฝรั่งเศษนะ //ไม่เข้าใจแฮะ